Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Ökad kunskap om hygien och menstruation genom idrottsaktiviteter

Många flickor och kvinnor runtom i världen upplever stora problem under menstruation. Bristen på rent vatten och tillgång till toaletter, avsaknaden av hygienartiklar och gamla föreställningar leder bland annat till att flickor upplever stort stigma och inte kan gå i skolan under sin menstruation. För att förbättra situationen behöver kunskapen om hygien och menstruation öka. 

WASH United kommer i detta projekt att utbilda flickor i Indien om pubertet, sanitet och menshygien. De använder för detta en särskild metod som går ut på att man informerar genom interaktiva lek- och idrottsaktiviteter.


Vad ska hända i projektet

Utbilda lärare och idrottsledare i att informera om pubertet, sanitet och mens.


Därför fick projektet stöd

Indiska flickor får genom detta projekt ökade kunskaper om menshygien, vilket har positiva effekter för bland annat deras hälsa och möjligheter att gå i skolan.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i september 2017 och avslutades i oktober 2018

För mer info: http://www.wash-united.org/