20/10 2017

Flera nya projekt med fokus på biologisk mångfald

Under sommaren och hösten har flera projekt med fokus på biologisk mångfald startat upp.Det är Wildhood Foundation, Kolmårdens insamlingsstiftelse, African Parks och The Environmental Law Institute som kommer att verka bland annat för att motverka tjuvjakt, bevara utrotningshotade arter, utbildning i tillämpning av miljölagstiftning samt informationsspridning.