20/10 2017

Menshygien och idrottsaktiviteter

Problem under menstruationen är en realitet för många flickor och kvinnor runt om i världen. Dålig tillgång till rent vatten, hygienartiklar och toaletter gör att det blir ett stort stigma för flickor och leder i förlängningen till att de inte kan gå i skolan under sin menstruation. WASH United har under hösten startat igång ett projekt som går ut på att utbilda ledare och idrottsledare i att i sin tur informera flickor i Indien om pubertet, sanitet och menshygien. Informationstillfällena sker via interaktiva lek- och idrottsaktiviteter.