Photo: Hanna Mi Jakobsson

19/12 2017

Cykling gynnar hälsa och delaktighet

Postkodstiftelsen stöttar Cykelfrämjandets projekt Frihet på cykel. Det främjar såväl fysisk och mental hälsa, som delaktighet i samhället, samt är positivt för miljön.

– Att kunna cykla och ha tillgång till en cykel skapar frihet för individen. Det möjliggör rörelse – både på ett fysiskt och mentalt plan. På en mindre ort med begränsad kollektivtrafik kan en cykel vara avgörande för att kunna ta sig till sociala aktiviteter. Vi är därför stolta över att stötta Cykelfrämjandet i detta projekt där de verkar för att nå ut till vuxna i socioekonomiskt utsatta områden som inte har lärt sig cykla än, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Läs mer om projektet här.