Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

  • Photo: Hanna Mi Jakobsson

Frihet på cykel – att främja cykling för alla

Att kunna cykla och ha tillgång till en cykel skapar frihet för individen. Det möjliggör rörelse – både på ett fysiskt och mentalt plan. På en mindre ort med begränsad kollektivtrafik kan det vara avgörande för att kunna ta sig till sociala aktiviteter. I detta projekt kommer Cykelfrämjandet att verka för att nå ut till vuxna i socioekonomiskt utsatta områden som inte kan cykla. Resultaten från cykelkurserna kommer att utvärderas och en uppföljning med deltagarna görs efter sex månader, för att ta reda på fortsatta cykelvanor och hur livssituationen har påverkats för den enskilda deltagaren.


Vad ska hända i projektet

Instruktörsutbildning och cykelkurser över hela landet.


Därför fick projektet stöd

Genom att lära sig cykla gynnas dels fysisk hälsa och dels en ökad delaktighet i samhället. Cykling är även positivt utifrån en miljösynpunkt.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i december 2019

För mer info: http://cykelframjandet.se