04/6 2018

Fokus på demokrati och yttrandefrihet

Demokrati och yttrandefrihet är ett av stiftelsens fokusområden för året. Som ett led i det kommer vi att vara på plats under Järvaveckan. 

Demokrati och yttrandefrihet var ett självklart val när vi tidigare under året satte oss ner för att bestämma vilka områden vi skulle satsa extra på under resten av 2018. Inte minst på grund av att det är valår både i Sverige och andra delar av världen.

Frågor som begränsad yttrandefrihet och alternativa fakta är mer aktuellt än någonsin. Över hela världen förekommer hot mot journalister, aktivister och konstnärer. Detta vill vi vara med och motverka.

Vi på Postkodstiftelsen vill fokusera på att arbeta för ökad yttrande- och pressfrihet. Därför är vi extra intresserade av att stötta projekt som motverkar misstro och hot mot olika samhällsaktörer och enskilda företrädare för det fria ordet. Vi vill också arbeta lokalt, nationellt och internationellt för att öka kunskapen kring censur, propaganda och alternativa fakta.

Som en del i arbetet med området demokrati och yttrandefrihet kommer vi att vara på plats på Järvaveckan i Stockholm där vi tillsammans med Arvsfonden, Delegationen mot Segregation och Kulturrådet håller i paneldiskussionen ”Kan projekt leda till långsiktig förändring?”
Vi delar med oss av exempel som vi sett vad gäller lokal delaktighet, samverkan och långsiktighet.
Paneldiskussionen äger rum den 17/6 kl. 17.00 på seminariescen 3. Varmt välkomna.

Om ni vill höra mer om Postkodstiftelsen, vilka projekt vi stödjer, hur ni kan söka till oss eller bara hälsa på oss, kan ni även besöka oss i vårt tält mellan den 14-17 juni. Hoppas att vi ses där!