16/9 2021

5 miljoner till ett mer inkluderande samhälle  

Svenska Postkodstiftelsen öppnar möjligheten för ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser i Sverige att söka upp till 500 000 kronor för att genomföra projekt som skapar engagemang och tillhörighet i samhället. Satsningen går under namnet – Allas Röster.

Svenska Postkodstiftelsens övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer och genom satsningen Allas Röster vill vi göra en extra insats för att stärka organisationer som verkar för att bidra till ökad delaktighet och inflytande i samhället.

  • I Sverige finns det människor som lever i utanförskap och saknar möjlighet att påverka sitt eget och andras liv. Diskriminering, segregerade samhällen och bristande tillit är några bakomliggande faktorer. Med vår satsning så hoppas vi öka tilliten och tillhörigheten till samhället samt möjliggöra för engagemang och att fler röster blir hörda. Vi tror att många mindre initiativ kan göra stor skillnad, säger Marie Dahllöf, Generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Skapa delaktighet i det demokratiska samtalet, möjliggöra ett aktivt deltagande i närområdet och ett växande inflytande, höja den upplevda gemenskapen och skapa möjligheter att delta och påverka är exempel på insatser som projekten inom denna satsning kan handla om. De kan genomföras av en mängd olika ideella organisationer med förankring i lokalsamhället, inklusive kultur- och idrottssektorn.

Vi är övertygade om att det finns många fantastiska idéer runt om i Sverige som kan genomföras med stora möjligheter att leda till förändring. Vi välkomnar ansökningar till och med den 24 oktober, 2021.

För mer information om satsningen besök här.