15/3 2024

För ungas framtid

Postkodstiftelsen lanserar en ny satsning – ”För ungas framtid” – med målsättningen att bidra till att barn och unga i socialt och ekonomiskt utanförskap får bättre framtidsutsikter, upplever ökat självbestämmande och får ökade möjligheter att tillgodose sina rättigheter i samhället.

Ojämlika uppväxtvillkor är en grogrund för utanförskap, och den senaste tiden med ökad ekonomisk osäkerhet ökar klyftorna i Sverige. Barn och unga i socialt och ekonomiskt utanförskap löper högre risk att drabbas av sociala problem, våld, mobbing, arbetslöshet, fattigdom, diskriminering samt kriminalitet – både som offer och förövare. Som en del av Postkodstiftelsens prioriterade område inom mänskliga rättigheter och demokrati vill vi nu fokusera särskilt på att förbättra livssituationen för barn och unga i socialt och ekonomiskt utanförskap.

I satsningen ”För ungas framtid” ska projektstöd beviljas om totalt 25–30 miljoner kronor fördelat på flera projekt. Projektens längd kan variera men de ska vara minst 6 månader och max 3 år. Vi tar emot ansökningar inom denna satsning fram till och med den 30 april 2024Läs mer om vad vi söker inom satsningen ”För ungas framtid” HÄR