15/3 2024

För ungas framtid

Postkodstiftelsen lanserar en ny satsning – ”För ungas framtid” – med målsättningen att bidra till att barn och unga i socialt och ekonomiskt utanförskap får bättre framtidsutsikter, upplever ökat självbestämmande och får ökade möjligheter att tillgodose sina rättigheter i samhället.

Ojämlika uppväxtvillkor är en grogrund för utanförskap, och den senaste tiden med ökad ekonomisk osäkerhet ökar klyftorna i Sverige. Barn och unga i socialt och ekonomiskt utanförskap löper högre risk att drabbas av sociala problem, våld, mobbing, arbetslöshet, fattigdom, diskriminering samt kriminalitet – både som offer och förövare. Som en del av Postkodstiftelsens prioriterade område inom mänskliga rättigheter och demokrati vill vi nu fokusera särskilt på att förbättra livssituationen för barn och unga i socialt och ekonomiskt utanförskap.

I satsningen ”För ungas framtid” ska projektstöd beviljas om totalt 25–30 miljoner kronor fördelat på flera projekt. Projektens längd kan variera men de ska vara minst 6 månader och max 3 år. Vi tar emot ansökningar inom denna satsning fram till och med den 30 april 2024Läs mer om vad vi söker inom satsningen ”För ungas framtid” HÄR


Ansökan är nu stängd. Vi återkommer med ett första besked inom sex veckor.