Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Kriterier och bedömningsgrunder

Enbart ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser har möjlighet att ansöka om stöd. Beslut om stöd baseras på en helhetsbedömning av projektet och organisationen. I bedömningen tar vi också hänsyn till hur projektet skulle kunna komplettera eller skapa synergier med våra pågående projekt och andra beviljade ansökningar inom satsningen. Vi uppmuntrar också till samverkan mellan aktörer för att stärka den lokala förankringen och förbättra långsiktigheten i projektet.  


Vi bedömer ansökningarna utifrån följande grunder: 

 • Kapacitet och tidigare erfarenhet:

Den sökande organisationens kapacitet att genomföra projektet, tidigare erfarenhet av att genomföra liknande arbete och vad som utmärker organisationen som särskilt lämpad att genomföra projektet. 

 • Relevans:

Projektets relevans för, och överenstämmelse med, satsningens inriktning. 

 • Metod och genomförande:

Projektets användande av antingen en innovativ eller beprövad metod och dess potential att nå den avsedda förändringen.

 • Effekt:

Projektets bidrag till att barn och unga i socialt och ekonomiskt utanförskap får bättre framtidsutsikter, upplever ökat självbestämmande och/eller får ökade möjligheter att tillgodose sina rättigheter i samhället. Projektets uppvisande av tydliga och mätbara resultat som förväntas nås inom projekttiden, och dess potential till långsiktig förändring samt potentiella synergier med andra projekt som beviljas stöd inom satsningen. 


Stöd kan ges till projekt som:   

 • Drivs av en icke vinstdrivande organisation (en ideell förening eller allmännyttig stiftelse).  
 • Verkar i allmännyttans intresse. Läs gärna mer i vår FAQ.  
 • Bidrar till att uppfylla något av FN:s globala mål för hållbar utveckling.  
 • Genomförs i Sverige, av organisationer registrerade i Sverige.  
 • Består av aktiviteter som genomförs under en tydligt avgränsad tidsperiod om 6–36 månader och som inte skulle kunna genomföras utan stöd från Postkodstiftelsen. 

Stöd ges inte till:   

 • Projekt om mindre än 500 000 kr. 
 • Medlemmar i Svenska Postkodföreningen.  
 • Partipolitiska eller religiösa insatser eller organisationer.  
 • Verksamheter som ingår i offentlig sektor.  
 • Vinstdrivande projekt eller organisationer.  
 • Privatpersoner.  
 • Studentutbyten, studieresor, praktikplatser eller stipendier.  
 • Projekt som enbart innefattar kortare evenemang (tex korta festivaler eller konferenser), enbart kostnad för resor och enbart kostnad för byggnation eller renovering.  
 • Organisationer som har pågående stöd från Postkodstiftelsen.  
 • Befintlig eller pågående verksamhet som redan täcks av andra finansieringskällor.  


Du hittar information om ansökningsprocessen i flikarna på höger sida.