Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

3. Frågor och svar

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna som vi får.


Hur många av ansökningarna blir beviljade?

Vi tar emot mellan 800-1000 projektidéer per år och ungefär tio procent av dessa blir beviljade. Här kan du läsa om de projekt som beviljats stöd.


Vi är inte en ideell förening eller stiftelse men projektet görs ideellt. Får vi söka?

Nej, för att söka projektstöd från Svenska Postkodlotteriets Stiftelse behöver man vara en ideell förening eller en stiftelse, då vi enbart kan ge stöd till dessa organisationsformer.

I och med att de medel vi mottar är överskott genererat från Svenska Postkodlotteriet innebär det att vi behöver förhålla oss till den svenska spellagstiftningen. Denna begränsar bland annat vilka organisationsformer vi kan ge projektstöd till.


Hur stort stöd kan vi söka?

Vi har inga riktlinjer kring hur mycket en organisation kan söka, men det genomsnittliga projektstödet vi beviljar är 2 miljoner kronor. Vi bedömer projektstödets storlek i förhållande till organisationens övriga omsättning och tidigare hantering av större projektstöd.

Vi stödjer inte projekt som söker under 500 000 kronor. Om ni vill söka stöd för ett mindre, lokalt projekt hänvisar vi till vår satsning Grannskapsinitiativet.


Vi söker stöd till ett mindre projekt. Får vi söka?

Postkodlotteriets Stiftelse projektstöd är i genomsnitt 2 miljoner kronor, men vi har andra typer av projektstöd där det är möjligt att söka för mindre och mer lokala satsningar. Genom Grannskapsinitiativet går det att söka 20 000 – 50 000 kr för projekt i närområdet. Ungefär en gång om året har vi även särskilda utlysningar inom specifika teman. Beloppen som går att söka varier men det rör sig vanligtvis om 50 000 – 500 000 kr. Mer information om ramarna kommer upp inför lansering av en sådan utlysning.

Postkodlotteriets Stiftelse projektstöd är i genomsnitt 2 miljoner kronor, men inom ramen för vår ordinarie ansökningsprocess kan ni söka stöd för projekt som har en budget på 500 000 kronor och uppåt. För stöd mellan 20 000 – 60 000 kronor så hänvisar vi till Grannskapsinitiativet som vill stötta små lokala organisationer som vill utveckla grannskapet. Ni kan läsa mer om Grannskapsinitiativet här.

Du kan också registrera dig för vårt nyhetsbrev för att få information om aktuella händelser från oss.


Har ni några krav kring medfinansiering?

Nej, Postkodlotteriets Stiftelse stöttar projekt både som helfinansiär och delfinansiär. I de fall där vi är delfinansiärer vill vi att budgeten visar vilka kostnader som ett eventuellt stöd från oss kommer att användas till, samt om övriga finansiärer är bekräftade.


Hur långt kan ett projekt vara?

Postkodlotteriets Stiftelse ger projektstöd som är tidsbegränsade och där pengarna öronmärks för aktiviteter inom ramen för projektet och projektperioden. De projekt som vi finansierar pågår oftast mellan 12–24 månader. Postkodlotteriets Stiftelse vill stärka civilsamhället brett och jobbar därför med nu mängd olika organisationer. Därför är Postkodlotteriets Stiftelse inte en långsiktig finansiär utan kompletterar Postkodlotteriet som arbetar med ej öronmärkta stöd över tid. För att ta del av Postkodlotteriets stöd behöver man vara medlem i Postkodföreningen och förmånstagare till lotteriet.


Vad menar ni med ”svensk relevans”?

Postkodlotteriets Stiftelse stödjer projekt och organisationer både i Sverige och internationellt. Eftersom de medel vi mottar är överskott genererat från Svenska Postkodlotteriet måste överskottet enligt spellagstiftningen användas på ett sätt som har en svensk relevans. Projekt som genomförs i Sverige eller av en svensk organisation kan anses ha en svenska relevans.


Vilken geografisk spridning bör ett projekt ha?

Majoriteten av de projekt som får stöd genomförs inte enbart på en ort, utan har en större geografisk spridning. För projekt som genomförs på en specifik ort hänvisar vi generellt till våra satsningar eller till Grannskapsinitiativet. Undantag kan i vissa fall göras för projekt som vi bedömer vara särskilt innovativa eller som har potential att spridas till andra platser.


Vad menar ni med ”verkar i allmännyttans intresse”?

Eftersom de medel som Postkodlotteriets Stiftelse fördelar är överskott genererat från Postkodlotteriet innebär detta att även vi behöver förhålla oss till den svenska spellagstiftningen och denna säger att medlen måste användas för något som är i allmännyttans intresse. Med allmännyttan menas bland annat att projektet angriper ett angeläget samhällsproblem, att det ligger utanför statens/kommunens ansvarsområde och gynnar en bred allmänhet, antingen direkt eller indirekt.

Varför ger ni inte stöd till löpande verksamhet?

Vår roll som finansiär är bland annat att komplettera Postkodlotteriet som ju ger årliga, återkommande basstöd till sina förmånstagare. Vi kompletterar Postkodlotteriet genom att bevilja projektstöd för projekt som skiljer sig från organisationens löpande verksamhet. I vår bedömning tittar vi därför på vad er organisation normalt arbetar med och vad som ingår i er löpande verksamhet, och hur det föreslagna projektet skiljer sig från detta. Med ”projekt” menar vi ett tydligt avgränsat arbete som skiljer sig från det som er organisation normalt arbetar med. Det kan handla om att testa en ny metod eller att bända sig till en ny målgrupp, och det bör finnas ett tydligt start- och slutdatum för projektet.


Har ni några särskilda prioriteringar?

Vi stöttar projekt inom ett brett spektrum av områden som alla bidrar till uppfyllandet av de globala målen och till en positiv samhällsutveckling. Postkodlotteriets Stiftelse vill stötta civilsamhället på bred font, både geografiskt och tematiskt. Varje år identifierar Postkodlotteriets Stiftelse ett antal områden som vi bedömer är särskilt viktiga utifrån vilka akuta samhällsutmaningar som vi ser i vår omvärld. Genom att stötta organisationer och projekt inom dessa områden kan vi göra stor skillnad och nå maximal effekt. Vi välkomnar dock även projekt utanför dessa prioriterade områden då vi vill vara lyhörda för civilsamhället och alltid är intresserade av bra projektidéer.

Våra kompletta prioriteringar för 2024 hittar ni här.

Vi har fått avslag på vår ansökan. Varför?

Varje år tar vi emot mellan 800-1000 ansökningar och kan endast stötta en liten del av dessa. Vi har tyvärr inte möjlighet att ge utvecklad individuell feedback till alla, men har sammanställt de vanligaste anledningarna till avslag här. I de fall där vi vill se en omarbetad version av ansökan brukar vi be om detta.

Vi vill skicka in en ansökan. Har ni några tips?

Ja, ni hittar en lista med tips inför er ansökan här.

Hittade du inte svar på din fråga?

Mejla oss gärna på info(a)postkodstiftelsen.se.