Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

3. Frågor och svar

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna som vi får.

Hur många av ansökningarna blir beviljade?

Vi tar emot mellan 800-1000 projektidéer per år och ungefär tio procent av dessa blir beviljade. Här kan du läsa om de projekt som beviljats stöd.


Vi är inte en ideell förening eller stiftelse men projektet görs ideellt. Får vi söka?

Nej, för att söka projektstöd från Svenska Postkodstiftelsen behöver man vara en ideell förening eller en stiftelse, då vi enbart kan ge stöd till dessa organisationsformer.

I och med att de medel vi mottar är överskott genererat från Svenska Postkodlotteriet innebär det att vi behöver förhålla oss till den svenska spellagstiftningen. Denna begränsar bland annat vilka organisationsformer vi kan ge projektstöd till.


Hur stort stöd kan vi söka?

Vi har inga riktlinjer kring hur mycket en organisation kan söka, men det genomsnittliga projektstödet vi beviljar är 2 miljoner kronor. Det kan vara bra att känna till att det sökta projektstödet ska vara rimligt i förhållande till organisationens övriga omsättning och tidigare hantering av större projektstöd.

Vi stödjer inte projekt som söker under 500 000 kronor.


Vi söker stöd till ett mindre projekt. Får vi söka?

Postkodstiftelsens projektstöd är i genomsnitt 2 miljoner kronor, men vi har en typ av projektstöd där det är möjligt att söka mellan 50 000 – 200 000 kr för lokala satsningar. För denna typ av projekt har vi särskilda utlysningar inom specifika teman ungefär en gång om året. Mer information kommer upp inför lansering av en sådan utlysning.

Du kan också registrera dig för vårt nyhetsbrev för att få information om aktuella händelser från oss.


Har ni några krav kring medfinansiering?

Nej, Postkodstiftelsen stöttar projekt både som helfinansiär och delfinansiär.


Hur långt kan ett projekt vara?

Våra projektstöd är alltid tidsbegränsade och pengarna öronmärks för specifika aktiviteter under projektperioden. Postkodstiftelsen är inte en långsiktig finansiär. De projekt som vi finansierar pågår oftast mellan 12–24 månader och det är ovanligt att vi stöttar projekt utanför den här tidsramen.


Vad menar ni med ”svensk relevans”?

Postkodstiftelsen stödjer projekt och organisationer både i Sverige och internationellt. Eftersom de medel vi mottar är överskott genererat från Svenska Postkodlotteriet måste överskottet enligt spellagstiftningen användas på ett sätt som har en svensk relevans. Om du vill genomföra ditt projekt i Sverige eller är en svensk organisation som vill genomföra ett internationellt projekt så kan ditt projekt anses ha en svensk relevans.


Vilken geografisk spridning bör ett projekt ha?

Majoriteten av de projekt som får stöd genomförs inte  enbart på en ort, utan har en större geografisk spridning. För projekt som genomförs på en specifik ort hänvisar vi generellt till våra lokala utlysningar, läs mer om dem här. Undantag kan i vissa fall göras för projekt som vi bedömer vara särskilt innovativa eller som har potential att spridas till andra platser.


Vad menar ni med ”verkar i allmännyttans intresse”?

Eftersom de medel vi mottar är överskott genererat från Postkodlotteriet innebär detta att även vi behöver förhålla oss till den svenska spellagstiftningen och denna säger att medlen måste användas för något som är i allmännyttans intresse. Med allmännyttan menas bland annat att projektet angriper ett angeläget samhällsproblem, att det ligger utanför statens/kommunens ansvarsområde och gynnar en bred allmänhet, antingen direkt eller indirekt.


Har ni några särskilda prioriteringar?

Vi stöttar projekt inom ett brett spektra av områden som alla bidrar till uppfyllandet av de globala målen och till en positiv samhällsutveckling.

Våra prioriteringar för 2022 hittar ni här:

Som tidigare har vi en öppen ansökningsprocess och välkomnar därför även fortsättningsvis också idéer utanför våra prioriteringar.

Vi har fått avslag på vår ansökan. Varför?

Varje år tar vi emot mellan 800-1000 ansökningar och kan endast stötta en liten del av dessa. Vi har tyvärr inte möjlighet att ge utvecklad individuell feedback till alla, men har sammanställt de vanligaste anledningarna till avslag här. I de fall där vi vill se en omarbetad version av ansökan brukar vi be om detta.

Vi vill skicka in en ansökan. Har ni några tips?

Ja, ni hittar en lista med tips inför er ansökan här.

Hittade du inte svar på din fråga?

Mejla oss gärna på info(a)postkodstiftelsen.se.