Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Förändringsteori och Effekt

Postkodstiftelsens förändringsteori är att stärka ideella organisationer och göra det genom att bevilja projektmedel och skapa mervärde för dem. Stödet vi erbjuder är flexibelt och utformat utifrån organisationernas behov för att säkerställa att det finns tillräcklig med finansiering för att projektet ska genomföras och för att organisationerna ska kunna utforska nya idéer eller skala upp sin verksamhet.

Inför, under och efter projektets genomförande ger vi råd och förslag på hur projektet kan utformas och vi uppmuntrar till reflektion genom rapportering och kontinuerlig dialog med oss. Det här ger organisationerna tillgång till den kunskap, de lärdomar och de erfarenheter som vi har och som vi samlat på oss under åren.

Vi ger organisationerna tillgång till vårt nätverk av andra projektorganisationer och bidragsgivare. Det här skapar möjligheter för organisationerna att säkra annan finansiering och forma samarbete med andra organisationer.

Dessutom har vi möjlighet att kommunicera organisationen och projektets verksamhet i våra och Postkodlotteriets kommunikationskanaler vilket innebär ökad synlighet för organisationerna och en möjlighet för dem att nå flera potentiella samarbetsparter.

Vår förhoppning är att vårt mervärde stärker organisationernas kapacitet och att det ökar möjligheten för ett projekt att lyckas.


Vi har varit medlemmar i Effektfult sedan 2021.