Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Kriterier och bedömningsgrunder

Enbart ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser har möjlighet att ansöka om stöd. Beslut om stöd baseras på en helhetsbedömning av projektet och er som organisation. I bedömningen tar vi också hänsyn till hur ert projekt skulle kunna komplettera eller skapa synergier med våra pågående projekt och andra beviljade ansökningar inom satsningen.

Vi bedömer ansökningarna utifrån följande grunder:

  • Kapacitet och tidigare erfarenhet: den sökande organisationens kapacitet att genomföra projektet, tidigare erfarenhet av att genomföra liknande arbete och vad som utmärker organisationen som särskilt lämpad att genomföra projektet.
  • Relevans: projektets relevans för kustnära ekosystem och överenstämmelse med utlysningens inriktning.
  • Metod och genomförande: projektets användande av antingen en innovativ eller beprövad metod och dess potential att nå den avsedda förändringen.
  • Effekt: projektets bidrag till målen om artrika kustnära ekosystem, samt potentiella synergier med andra projekt som beviljas stöd inom satsningen. Projektets uppvisande av tydliga och mätbara resultat som förväntas nås inom projekttiden, och dess potential till långsiktig förändring.

Vi kommer prioritera projekt som är viktiga ur både ett klimatperspektiv och för den biologiska mångfalden.

Notera att Postkodstiftelsen inte ger stöd till redan pågående verksamhet. Tydliggör därför i er ansökan hur det föreslagna projektet skiljer sig från er ordinarie verksamhet.

Här kan ni läsa mer om Postkodstiftelsens generella kriterier och bedömningsgrunder.

ANSÖKAN ÄR STÄNGD. Vi återkommer med ett första besked inom sex veckor.