Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

2. Kriterier och bedömningsgrunder

Om ni är en icke vinstdrivande organisation (en ideell förening eller allmännyttig stiftelse) har ni möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd för att genomföra projekt. Projektet ska ha svensk relevans, verka i allmännyttans intresse och knyta an till något av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Beslutet baseras på en helhetsbedömning av projektet och er som organisation. I bedömningen tar vi också hänsyn till hur ert projekt skulle kunna komplettera eller skapa synergier med våra pågående projekt.

Stöd kan ges till projekt som: 

 • Drivs av en icke vinstdrivande organisation (en ideell förening eller allmännyttig stiftelse).
 • Verkar i allmännyttans intresse.
 • Bidrar till att uppfylla något av FN:s globala mål för hållbar utveckling.
 • Har svensk relevans.

Stöd ges inte till: 

 • Projekt om mindre än 500 000 kr och/eller kortare än 12 månader*.
 • Medlemmar i Svenska Postkodföreningen.
 • Partipolitiska eller religiösa insatser eller organisationer.
 • Verksamheter som ingår i offentlig sektor.
 • Vinstdrivande projekt eller organisationer.
 • Privatpersoner.
 • Studentutbyten, studieresor, praktikplatser eller stipendier.
 • Projekt som enbart innefattar kortare evenemang (tex korta festivaler eller konferenser), enbart kostnad för resor och enbart kostnad för byggnation eller renovering, samt övriga typer av kortare satsningar.

* Undantaget är särskilda utlysningar för lokala projekt. 

 

Vi bedömer projektidéerna utifrån följande grunder:

Den sökande organisationen

 • Organisationens kapacitet att genomföra projektet.
 • Projektstödets potential att positivt påverka organisationen, dess utveckling och position.

Effekt

 • Projektets potential att skapa positiv och långsiktigt hållbar förändring.
 • Insatsens potential att fortleva även efter projektets slut.
 • Projektets möjlighet att påverka en bred allmänhet (antingen en direkt påverkan, eller över tid).

Metod

 • Användande av innovativa eller beprövade och fungerande metoder.
 • Potential att sprida vidare projektets metoder.
 • Graden av delaktighet och förankring hos målgruppen.
 • Potential att leda till den förväntade effekten.

Relevans

 • Angelägenhet i frågan som adresseras och möjligheten att skapa momentum.
 • Intresse för frågan hos en svensk allmänhet.
 • Projektets insatser är kommunicerbara.