Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Foto: Erik Hallgren

Kraftfullt agerande

  • insatser för att adressera de mest angelägna och kritiska miljöfrågorna

För att uppnå en omställning till ett hållbart samhälle krävs kraftfullt agerande och insatser för adressera de mest angelägna och kritiska miljöfrågorna.

Postkodstiftelsen ska genom riktade projektstöd, utlysningar och satsningar angripa de mest angelägna utmaningarna globalt och lokalt och därmed bidra till en omställning till ett hållbart samhälle. För att möjliggöra för större förändring inom särskilt område, kan Postkodstiftelsen genom konsultation med experter och i enlighet med tidigare framtagna metoder välja ut tematiska områden och relevanta aktörer för riktade utlysningar eller koordinerade satsningar med flera och/eller större stöd till specifika geografiska eller tematiska områden.

Under 2022 satsar Postkodstiftelsen särskilt på skog och ekosystem med betydelse för skogen. Läs mer om satsningen i Sverige här och om den internationella satsningen här.