Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Personal

Marie Dahllöf

Generalsekreterare

Marie har varit generalsekreterare sedan 2017. Hon är strategisk och operativ ansvarig över Postkodstiftelsens verksamhet och leder verksamhetens utveckling och framtida strategi. Marie leder även arbetet med Postkodstiftelsens styrelse samt är talesperson för Postkodstiftelsen i externa sammanhang. Dessförinnan arbetade hon som välgörenhet- och hållbarhetschef på Svenska Postkodlotteriet och har även varit VD för GodEl.

Marie har masterexamen inom Internationell Politik samt kandidatexamen i Engelska och Internationella Relationer. Hon talar flytande svenska, engelska och grundläggande franska.

Teresa Vieglins

Vice generalsekreterare

Teresa är vice generalsekreterare sedan 2018 och har arbetat på Postkodstiftelsen sedan 2013, tidigare som projektledare. Som vice generalsekreterare är hon ansvarig för den övergripande projektportföljen och stöttar projektledarna i deras arbete. Hon medverkar i urvalsprocessen av nya ansökningar samt deltar i strategiarbetet för miljöområdet. Innan hon anslöt sig till stiftelsen, tillbringade hon 5 år inom den internationella koldioxidmarknaden för att utveckla projekt som minskar företagens koldioxidutsläpp i enighet med Kyotoprotokollets åtaganden för ren utveckling.

Teresa har sin kandidatexamen i ekonomi och biologi och en masterexamen inom hållbart företagande. Hon talar svenska, engelska och franska.

Moa Stenholm

Projektledare och process- och kvalitetsansvarig

Moa har arbetet på Postkodstiftelsen sedan 2012 i olika roller, framför allt som projektledare, vilket är den roll som hon har idag. Hon medverkar i urvalsprocessen samt har ansvar för dialog och uppföljning av ett antal av de stödmottagande organisationerna med främst fokus på miljö- och internationell utveckling. Hon leder Postkodstiftelsens strategiska arbete inom Miljö och ansvarar över effektivisering av Postkodstiftelsens övergripande arbetsprocesser.

Moas bakgrund och utbildning är inom internationell utveckling samt hållbar utveckling, hon har bl.a. en master-examen i ”International Development and Management”. Hon talar svenska, engelska, grundläggande spanska och franska.

Robert Brodén

Projektledare

Robert har arbetat som projektledare sedan 2017, och var innan dess på Postkodlotteriets Kulturstiftelse, där han var med sedan 2015. Som projektledare är han involverad i urvalsprocessen
av nya ansökningar och har ansvar för dialog och uppföljning av ett antal av de stödmottagande organisationerna med främst fokus på kultur-, demokrati- och yttrandefrihet. Han driver Postkodstiftelsens digitaliseringsprocess och deltar även i strategiarbetet inom kulturområdet.

Robert har en bred kompentens kring civilsamhällesorganisationer främst i Sverige och är utbildad kulturvetare och har sin bakgrund som DJ, arrangör och Senior Creative Manager inom musikbranschen. Robert talar svenska och engelska.

Jessica Nordström Sikkar

Projektledare

Jessica har arbetat som projektledare sedan 2017, och var innan dess på Postkodlotteriets Kulturstiftelse, där hon var med sedan starten 2012. Förutom att Jessica medverkar i urvalsprocessen
och har ansvar för dialog och uppföljning av ett antal av de stödmottagande organisationerna, med fokus på kultur-, miljö- samt demokrati- och yttrandefrihet, leder hon också det strategiska arbetet
på kulturområdet. Hon är även involverad i strategiutveckling av miljöområdet.

Jessica har en bred utbildningsbakgrund med en magisterexamen i ekonomi och studier i kulturvetenskap, internationella relationer och hållbar utveckling. Jessica har en bakgrund inom scenkonstområdet,
främst teater och nycirkus, men har också jobbat med bland annat kommunikation av hållbara transporter. Jessica talar svenska, engelska, grundläggande spanska och tyska.

Maxine Olausson

Projektledare

Maxine har arbetat som projektledare sedan 2020. Såsom resterande projektledare medverkar hon i
urvalsprocessen samt har ansvar för dialog och uppföljning av ett antal av de stödmottagande organisationerna med främst fokus på mänskliga rättigheter-, demokrati- och idrott för social förändring. Maxine leder Postkodstiftelsens strategiska arbete kring demokrati och mänskliga rättigheter. Hon har även särskild kompentens inom effektmätning. Maxine leder också en särskild satsning på internationella projekt som stärker Flickors Utbildning.

Maxine är utbildad inom Freds- och Utvecklingsstudier med särskilt fokus på barns och kvinnors rättigheter. Tidigare har hon arbetat med FN-frågor vid Utrikesdepartementet samt inom civilsamhället med barns rätt till utbildning. Hon talar svenska, engelska, och grundläggande spanska.

Josefine Lindström

Projektledare

Josefine har arbetat som projektledare sedan 2017, och var innan dess på Postkodlotteriets Kulturstiftelse, där hon var med sedan starten 2012. Hon medverkar i urvalsprocessen samt har
ansvar för dialog och uppföljning av ett antal av de stödmottagande organisationerna med främst
fokus på projekt inom kultur men även en del inom demokrati och mänskliga rättigheter.

I grunden har Josefine en master i kulturantropologi vilket ledde till praktik och uppdrag på Sida med arbete med
kulturarv i länder präglade av krig och konflikt. Josefine talar svenska och engelska.

Emilia Hellqvist

Projektledare

Emilia har arbetet på Postkodstiftelsen sedan 2014 i olika roller, och under de senaste fyra åren som projektledare. Likt resterande projektledare medverkar hon i urvalsprocessen av nya ansökningar,
samt har ansvar för dialog och uppföljning av ett antal stödmottagande organisationer med främst fokus på miljö-, internationell utveckling-, och social innovation. Hon deltar även i det strategiska arbetet inom miljöområdet.

Emilia har sin examen inom miljövetenskap och är även utbildat inom
internationell utveckling och social innovation. Emilia talar svenska och engelska.

Iris Edelstam

Projektledare

Iris har arbetat på Postkodstiftelsen sedan 2020. Hon ansvarar för inflödet av ansökningar till Postkodstiftelsen och koordinerar vår bedömningsprocess. Hon deltar även i bedömningen av en stor del av inkomna ansökningar, främst inom idrott, miljö och människors levnadsvillkor. Iris leder även Postkodstiftelsens arbete med social förändring genom idrott.

Iris har sin examen inom Global Utveckling och har tidigare haft tjänster inom flera civilsamhällesorganisationer. Hon är en aktiv idrottsutövare inom både thaiboxning, bouldering och löpning. Hon talar svenska, engelska och franska.

Nanor Mahdessian Gori

Projektledare

Nanor har arbetet på Postkodstiftelsen sedan 2014 i olika roller. Idag jobbar hon som projektledare. Tidigare har hon haft rollen som kommunikatör och ansvarat över Postkodstiftelsens interna samt externa kommunikation, Verksamhetsberättelse och framtagning av organisationsfilmer som visas i Postkodmiljonären. Hon deltar även i Postkodstiftelsens strategiarbete för Idrott för social förändring.

Nanor har sin examen inom Journalistik- och statsvetenskap, samt påbörjat Masters inom Media- och kommunikationsvetenskap. Hon talar svenska, engelska, armeniska och arabiska.

Sophie Westerlund

Kommunikatör

Sedan 2024 arbetar Sophie som kommunikatör på Postkodstiftelsen, där hon ansvarar för Postkodstiftelsens interna samt externa kommunikation. Hon har hand om Postkodstiftelsens hemsida, sociala medier (Facebook, Instagram och Linkedin), nyhetsbrev, samt årliga Verksamhetsberättelse. Hon är den primära kontakten för samtliga stödmottagande organisationer när det gäller kommunikation och press, samt ansvarar för framtagning av organisationsfilmer som visas i Postkodmiljonären.

Sophie kommer närmast från Postkodlotteriet, där hon under fyra år var pressansvarig. Sophie har en kandidatexamen inom strategisk kommunikation och en master i management. Hon talar svenska och engelska.

Kory Davis

Koordinator Grannskapsinitativet

Kory har arbetat på Postkodstiftelsen sedan 2017 i olika roller, och innan dess jobbade som administrativ koordinator på Postkodlotteriets Kulturstiftelse. Idag är hon koordinator för stiftelsens lokala stödform – Grannskapsinitiativet. I rollen ansvarar hon för bedömning av inkommande ansökningarna, dialog och uppföljning av ett antal av de stödmottagande organisationerna samt koordinering och utveckling av Grannskapsinitiativet.

Kory är utbildat i USA och har masterexamen i Arts Administration samt kandidatexamen i konstvetenskap. Kory talar svenska och engelska.

Marcus Borenius

Koordinator Grannskapsinitativet

Marcus är vikarierande koordinator på Postkodstiftelsen sedan sommaren 2023. Han, tillsammans med Evelina, arbetar med den lokala stödformen – Grannskapsinitiativet. Rollen innefattar urval av projekt, vidareutveckling av satsningen samt kontakt med pågående projekt runtom i Sverige.

Marcus kommer närmast från Postkodlotteriets Kundservice där han har jobbat de senaste fem åren. Marcus har ett stort intresse för fotografering och träning. Han talar svenska och engelska.

Evelina Båverman Sagar

Koordinator Grannskapsinitativet

Evelina har arbetet på Postkodstiftelsen sedan 2020, tidigare som vikarierande projektledare med fokus på miljöfrågor. Idag ansvarar hon för att koordinera och utveckla den lokala stödformen – Grannskapsinitiativet. I rollen har hon glädjen att komma i kontakt med eldsjälar i det lokala föreningslivet runtom i landet. Evelina deltar även i stiftelsens miljöstrategiska arbete och i urvalet av
miljöprojekt i Sverige och internationellt.

Evelina har en kandidatexamen i miljövetenskap och har tidigare arbetat 5 år som projektledare och hållbarhetskonsult mot en rad företag. Privat är hon engagerad i en lokal odlingsförening. Evelina talar svenska och engelska.

Elin Tordenlid 

Stiftelsekoordinator

Elin Tordenlid är vikarierande Stiftelsekoordinator för Meron Tewodros som är föräldraledig. 

Elin har arbetat på Postkodstiftelsen sedan mars, 2024 och kommer senast från Millesgården Museum där hon varit kommunikation-och VD-assistent. Elin har en fil.kand inom idéhistoria från Södertörns högskola samt utbildningar inom kommunikation från Berghs School of Communication och Nackademin.  Elin har hand om stiftelsens administration gällande styrelsen, myndigheter och andra samarbetspartners. Hon kommer även delta i bedömningen av inkomna ansökningar, främst inom kultur men även andra delar av verksamhetens tematiska områden. Elin talar svenska och engelska. 

Ulrika Granlund  

Administrativ koordinator

Ulrika började arbeta på Postkodstiftelsen under 2024. Hon ansvara för ansökningar till Postkodstiftelsen och koordinerar vår bedömningsprocess. Hon deltar även i bedömningen av inkomna ansökningar, främst inom människors levnadsvillkor och demokrati. 

Ulrika har sin masterexamen inom Mänskliga Rättigheter och en kandidatexamen inom Freds och Konfliktstudier och Hållbar Utveckling. Hon har under flera år jobbat inom servicebranschen och har även tidigare jobbat inom civilsamhället. Hon talar svenska och engelska.  

 

Meron Tewodros

Stiftelsekoordinator (FL)

Meron har arbetat på Postkodstiftelsen sedan 2016 och kommer senast från Postkodlotteriet. Hon har studerat nationalekonomi och statistikprogrammet på Stockholms universitet. Meron har hand om statistiken och analys kring stiftelsens projektportfölj. Hon ansvarar även för hela stiftelsens administration gällande styrelsen, relevanta myndigheter och samarbetspartners. Hon deltar även i bedömningen av inkomna ansökningar, främst inom människors levnadsvillkor.

Meron leder tillsammans med Postkodlotteriet arbetet med Postkodeffekten IRL, projektbesök för våra kollegor som syftar att inspirera. Meron talar svenska, engelska och amhariska.