Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Styrelse

Elisabeth Tarras-Wahlberg

Ordförande

Elisabeth är kommunikationsrådgivare, författare etc. och anlitad som expertkommentator på TV4. Elisabeth sitter också i styrelsen för Nordens Ark, Millesgårdens vänner och Bernadotte-Musei Vänner. Tidigare var Elisabeth informationschef vid Kungliga Hovstaterna och Hovmarskalk hos Kronprinsessan Victoria. Hon har även varit Senior Advisor på kommunikationsbyrån Kreab.

Elisabeth har en BA i statsvetenskap från Mount Holyoke College. 2012-2016 var hon ledamot i Postkodlotteriets Kulturstiftelse. Hon tillträdde som ledamot i Postkodlotteriets Stiftelse styrelse den 1 januari 2017 och blev ordförande i mars 2017.

Abbe Ibrahim

Vice ordförande

Abbe Ibrahim är VD för Operakällaren sedan 2007 dit han kom med marknadsutbildning och bred restaurangerfarenhet från bland annat Tures, Sturecompagniet och Hotel Reisen.

Abbe har ett stort ideellt engagemang och har bland annat startat och driver Operakällaren Foundation som hittills samlat in 22 miljoner till förmån för UNICEFs arbete med att förse barn i Afrika med rent dricksvatten och andra förnödenheter. Abbe har varit  ledamot i Postkodlotteriets Kulturstiftelses styrelse i mars 2016 och tillträdde i Postkodlotteriets Stiftelse i mars 2017.

Jessica Cederberg Wodmar

Ledamot

Jessica  är en av Sveriges främsta hållbarhetscoacher och har närmare 30 års erfarenhet från statlig, kommunal, privat och frivillig sektor nationellt och internationellt.

Jessica har tidigare arbetat inom Stockholms Stad med hållbar livsmiljö och på Miljöförvaltningen samt på Naturvårdsverket med klimatkampanjen och klimatfrågor. Hon driver sitt eget bolag JCW Hållbar Kommunikation med uppdrag som senior hållbarhetsstrateg åt svenska och internationella bolag inom områdena textil, bygg, fastighet, finans, transport, energi, djurskydd, detaljhandel och livsmedel. Hon sitter även i styrelserna för Städa Sverige och Sustainergies. Hon tillträde som ledamot i Postkodlotteriets Stiftelse i mars 2020.

Lars Stjernkvist

Ledamot

Lars Stjernkvist är tidigare politiker och generaldirektör. Mellan 1991 och 1998 var Stjernkvist riksdagsledamot. Åren 1998–1999 tjänstgjorde han som generaldirektör för dåvarande Integrationsverket. Mellan 1999–2004 var han Socialdemokraternas partisekreterare. 2007 och 2020 var han kommunalråd i Norrköping, varav tio år som kommunstyrelsens ordförande.

Lars Stjernkvist tillträdde som styrelseledamot i Postkodlotteriets Stiftelse i maj 2021.

Fredrik Hillelson

Ledamot

Fredrik Hillelson är VD och grundare av Human Kapital bolaget Novare, och är en av Sveriges mest erfarna chefsrekryterare.

Fredrik har ett stort samhällsintresse och engagemang som visas bland annat genom initiativet Beredskapslyftet, som han är medgrundare till. Sedan tidigare har han erfarenhet från Investor AB, 3 Sverige, Accenture och Scania. Fredrik är styrelseledamot i Alto Partners, Postkodlotteriets Stiftelse och Svenskar i Världen. Han har en examen från Marinen Officershögskola samt i beteendevetenskap från Stockholms Universitet. Han tillträdde som ledamot i Postkodlotteriets Stiftelse i september 2023.

Anna-Karin Hedlund

Ledamot

Anna-Karin har varit Vd och partner inom kommunikationsbranschen samt ansvarig för kommunikation och varumärke inom både ett antal år var hon marknads- och kommunikationsdirektör på det statliga bolaget Samhall.

Hon har en bakgrund inom politiken, både som förtroendevald och som rådgivare i Statsrådsberedningen och i Södertälje kommun.

Anna-Karin är idag verksam som rådgivare inom kommunikation och ledarskap och har ett deltidsuppdrag som generalsekreterare i PR-företagens branschförening. Hon sitter även i styrelsen för Styrelseinstitutet och arbetar som volontär med barn i utsatta områden. Hon tillträde som ledamot i Postkodlotteriets Stiftelse i januari 2023.