Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Ett demokratiskt, jämlikt och fredligt Europa

Rysslands angrepp på Ukraina i slutet på februari 2022 gjorde det uppenbart för många att situationen i Europa är förändrad och för många försvann tryggheten över en natt, flykten från kriget var ett faktum. Men Europas förändring pågått under en längre tid, mer eller mindre i det tysta. Missnöjet har under många året vuxit, och skapat en grogrund för polarisering och ökande klyftor mellan olika grupper i samhället. Det har även tagit sig uttryck i tillväxten av högerextrema krafter men också mer auktoritära ledare. Vi ser ett krympande utrymme för civilsamhällesaktörer, begränsningar i yttrandefrihet och konstnärlig frihet samt även kränkningar av grundläggande medborgerliga rättigheter. De som värnar om yttrandefrihet och demokrati drabbas av negativa konsekvenser. Pressfrihetsindex 2022 visar även tydligt hur Europa är uppdelat i två – polarisering i Västeuropa och propaganda i Östeuropa.

I ett skarpt och oroligt läge som Europa befinner sig i så finns det risk för att de utmaningar som redan finns förstärks och aktörer som erbjuder sammanhang och lösningar blir attraktivare. Givet den bakgrunden så vill vi arbeta för tre olika målsättningar med Europa som ett avgränsat geografiskt område, där också Sverige ingår.  Att vi väljer Europa som område är nytt för oss men det innebär inte att vi har glömt resten av världen. Vi välkomnar fortfarande ansökningar som adresserar andra utmaningar eller liknande utmaningar. Det finns många utmaningar att tackla och vi vill gärna bidra där vi tror att våra medel kan göra skillnad.

Postkodstiftelsen har därför valt ”Ett demokratiskt, fredligt, och jämlikt Europa” som ett av de prioriterade områdena för 2022. Postkodstiftelsen, genom de projekten vi stöttar, vill:

  • Säkerställa allmän tillgång till information genom att stötta initiativ som stärker fri media, bekämpar desinformation, värnar om yttrandefrihet och motverka censur.

  • Säkerställa tillgång till rättvisa och möjlighet at utöva inflytande och ansvarsutkrävande genom att bidra till ökad säkerhet och förhindra inskränkningar av medborgerliga och mänskliga rättigheter, motverka straffrihet och kräva ansvarstagande, och stärka civilsamhällets förmåga att agera på inskränkningar av mänskliga rättigheter.

  • Uppnå jämlika fredliga samhällen genom att verka för likvärdiga villkor, möjligheter och förutsättningar att delta i samhället, säkerställa att människors grundläggande behov möts och motverka polariseringen och främja förståelse.