Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Ett fritt, livskraftigt och utforskande kulturliv

Vi ser att det finns ett flertal utmaningar inom kultursektorn som har förstärkts ytterligare under pandemin. Vi har därför identifierat tre områden som vi vill fokusera på för maximal effekt.


En jämlik tillgång till kultur för alla över hela landet

Tillgången till kultur och möjligheterna att verka som kulturskapare är ojämnt fördelade mellan olika grupper och i olika delar av Sverige. Postkodstiftelsen vill verka för att stärka förutsättningarna för människor att skapa och ta del av konst och kultur, genom att främja en jämlik tillgång till ett rikt, livskraftigt och varaktigt kulturliv för alla över hela landet. Detta innefattar såväl satsningar som syftar till att stärka den kulturella infrastrukturen som att berika det lokala kulturlivet. Vi vill möjliggöra för konstnärer och kulturskapare att kunna verka utanför städerna, samt för människor med olika bakgrund och tillhörighet att kunna delta i, och själva aktivt bidra till kulturlivet.


Ett fritt och öppet kulturliv

Auktoritära regimer förstår kulturens kraft och påverkan på människor, annars skulle konstnärer inte censureras, hotas och fängslas. Nu ser vi ett växande hot mot den konstnärliga friheten på flera håll i världen, även i Europa. Postkodstiftelsen vill verka för ett starkt skydd för konstnärer och kulturskapare i Europa och världen. Vi tror också att förståelsen för innebörden och vikten av konstnärlig frihet – som en viktig del av yttrandefriheten och som en grundläggande mänsklig rättighet – behöver stärkas. Det behöver även finnas utrymme för en mångfald av kulturella uttryck.


Kreativitet, fantasi och föreställningsförmåga

Genom att kunna föreställa sig världen inte som den är – utan som den skulle kunna vara – kan existentiella frågor om en osäker framtid bemötas, och nya idéer födas. Vi vill stärka människors kreativitet, fantasi och föreställningsförmåga, och stödja konst- och kultursatsningar som med fantasins hjälp kan bidra till att bryta invanda föreställningar, utmana tanken och fördjupa diskussionen för att hitta nya vägar till samhällsutveckling. Vi vill skapa plats för olika och nya typer av sektorsöverskridande samarbeten, kritiskt tänkande, nyfikenhet och att våga utforska det okända.