Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Idrott för social förändring

I Sverige och runt om i världen finns det en växande rörelse av organisationer som arbetar i skärningspunkten mellan idrott och social förändring. Dessa organisationer arbetar med några av samhällets mest angelägna utmaningar och är pionjärer när det gäller nya sätt att skapa positiv samhällsförändring för alla. Postkodstiftelsen har under ett antal år gett stöd till organisationer som ligger i framkant av denna rörelse och kommer under 2022 att fortsätta stödja enskilda organisationer, men även rörelsen i stort.

Under det kommande året kommer Postkodstiftelsen öka stödet till projekt som jobbar med idrott för social förändring båda i Sverige och internationellt. Under våren 2022 kommer vi att lansera en utlysning inom idrott för social förändring riktad mot svenska organisationer. Genom att erbjuda såväl finansiellt stöd som individuell guidning vill vi stärka både enskilda organisationer och den växande svenska sektorn.

Vi tar med oss de framsteg som vi gjorde under 2021 och utvecklar det nätverk som vi startade upp under föregående år.  Vi fortsätter samla intresserade organisationer för att diskutera idrottens roll i samhället och hur samarbetet ska formas för att stärka rörelsen.