Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Demokrati och mänskliga rättigheter

Det senaste decenniet har världen sett en negativ utveckling med minskad tro på demokrati, ökade kränkningar av mänskliga rättigheter och större spridning av desinformation. Den postpandemiska världen är en med större ekonomisk osäkerhet och ett auktoritärt politiskt landskap med ökade politiska motsättningar – vilket har lett till ökad polarisering samt skapat en grogrund för missnöje.

Att de mänskliga rättigheterna respekteras är avgörande för en demokratisk rättsstat. På samma sätt förstärker demokratiska processer och en rättssäker stat skyddet för de mänskliga rättigheterna. Därför har Postkodstiftelsen valt att fokusera på demokrati och mänskliga rättigheter som ett prioriterat område för 2023. 

Därför vill Postkodstiftelsen stödja projekt som bidrar till demokratiska samhällen och tillgodose mänskliga rättigheter genom att: ​

  • Förhindra inskränkningar av medborgerliga mänskliga rättigheter​
  • Bidra till ökade möjligheter och förutsättningar att delta i samhället
  • Verka för ökad rättssäkerhet och stärkt ansvarsutkrävande​
  • Värna om yttrandefrihet, bekämpa desinformation och censur​
  • Motverka polarisering och främja förståelse