Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Ett fritt, livskraftigt och utforskande kulturliv

Förra året lanserade Postkodstiftelsen en ny strategi för våra satsningar inom kulturområdet, med den övergripande visionen om ett fritt, livskraftigt, och utforskande kulturliv – tillgängligt för alla över hela landet. Postkodstiftelsen stödjer fortsatt en mångfald av konst- och kulturprojekt och välkomnar alla bra idéer inom området, men för att våra stöd ska kunna göra mesta möjliga skillnad lägger strategin ett extra fokus på tre särskilt prioriterade områden.Ett fritt och öppet kulturliv

Auktoritära regimer förstår kulturens kraft och påverkan på människor, annars skulle konstnärer inte censureras, hotas och fängslas. Nu ser vi ett växande hot mot den konstnärliga friheten på flera håll i världen, även i Europa. Postkodstiftelsen vill verka för ett starkt skydd för konstnärer och kulturskapare i Europa och världen. Vi tror också att förståelsen för innebörden och vikten av konstnärlig frihet – som en viktig del av yttrandefriheten och som en grundläggande mänsklig rättighet – behöver stärkas. Det behöver även finnas utrymme för en mångfald av kulturella uttryck.En jämlik tillgång till kultur för alla över hela landet
Tillgången till kultur och möjligheterna att verka som kulturskapare är ojämnt fördelade mellan olika grupper och i olika delar av Sverige. Postkodstiftelsen vill verka för att stärka förutsättningarna för människor att skapa och ta del av konst och kultur, genom att främja en jämlik tillgång till ett rikt, livskraftigt och varaktigt kulturliv för alla över hela landet. Detta innefattar såväl satsningar som syftar till att stärka den kulturella infrastrukturen som att berika det lokala kulturlivet. Vi vill möjliggöra för konstnärer och kulturskapare att kunna verka utanför städerna, samt för människor med olika bakgrund och tillhörighet att kunna delta i, och själva aktivt bidra till kulturlivet.


Kreativitet, fantasi och föreställningsförmåga
Genom att kunna föreställa sig världen inte som den är – utan som den skulle kunna vara – kan utmaningar i vår samtid och existentiella frågor om en osäker framtid bemötas. Och nya idéer födas. Vi vill stärka människors kreativitet, fantasi och föreställningsförmåga, och stödja konst- och kultursatsningar som med fantasins hjälp kan bidra till att bryta invanda föreställningar, utmana tanken och fördjupa diskussionen för att hitta nya vägar till samhällsutveckling. Vi vill skapa plats för olika och nya typer av sektorsöverskridande samarbeten, kritiskt tänkande, nyfikenhet och att våga utforska det okända. I februari 2023 lanserade vi en särskild utlysning inom detta område riktad mot svenska organisationer, här kan ni läsa mer kring utlysningen – kreativitet, fantasi och föreställningsförmåga.