Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Demokrati och mänskliga rättigheter

Det demokratiska utrymmet krymper på många platser i världen, människorättsförsvarare hotas, journalister tystas och demokratirörelser slås ned. Ojämlikheter och diskriminering, på både global och nationell nivå, måste motverkas för att ge människor möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. Att ha möjlighet att delta, känna samhörighet och utöva inflytande är centralt för ett fungerande demokratiskt samhälle där alla ges möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen. Likväl är det viktigt att säkerställa tillgång till rättvisa och ökat ansvarsutkrävande för att belysa och minska riskerna för maktmissbruk och straffrihet.


Att stärka civilsamhällets förmåga att agera på inskränkningar av mänskliga rättigheter är angeläget för att vända den negativa demokratiska utvecklingen och skydda de framsteg som gjorts för ett fredligt och inkluderande samhälle.

Postkodstiftelsen har prioriterat demokrati och mänskliga rättigheter i flera år och kommer att fortsätta göra det även under 2024. Vi är angelägna om att stötta projekt som bidrar till ökad jämlikhet, deltagande och ansvarsutkrävande som bemöter kritiska mänskliga rättigheter- och demokratiutmaningar i Sverige och globalt.

Mars 2024 lanserade vi även en särskild satsning ”För ungas framtid” – med målsättningen att bidra till att barn och unga i socialt och ekonomiskt utanförskap får bättre framtidsutsikter, upplever ökat självbestämmande och får ökade möjligheter att tillgodose sina rättigheter i samhället. Du kan läsa mer om ”För ungas framtid” här.


Har du en idé inom detta område? Klicka här för att söka stöd.