Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Arica: film och påverkanskampanj

Export av giftigt avfall från den rika västvärlden till utvecklingsländer har en lång historia av förödande konsekvenser för både hälsa och miljö. Den ekonomiska logiken bakom att exportera sitt farliga och giftiga avfall istället för att själv ta hand om den, är viktig att granska och uppmärksamma. I Sverige finns det ett uppmärksammat fall med gruvbolaget Boliden, som 1984 exporterade 20 000 ton giftigt restavfall till Chile, vilket anses ha fått katastrofala följder för de som exponerades för avfallet. Inom FN finns sedan 1989 Baselkonventionen som reglerar export av farligt avfall, men då den inte nått laga kraft pågår denna handel för fullt på många platser i världen. I detta projekt kommer SpaceDog Society att producera en dokumentärfilm (Arica) och påverkanskampanj med filmen som utgångspunkt.

 


Detta kommer att hända i projektet

Färdigställande av filmen Arica, visningar av filmen med tillhörande samtal och seminarier i Sverige och internationellt, påverkansarbete för att fler länder ska ratificera Baselkonventionens tillägg samt medverka till uppstart av en stiftelse för drabbade i Chile.

 

 


Därför fick projektet stöd

Det ligger i allmänhetens intresse att uppmärksamma Baselkonventionen och att verka för att den följs internationellt.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i november 2018 och avslutades i april 2021