Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Återställa och skydda utsatta ekosystem i Niger

Extremväder till följd av klimatförändringar slår oftast hårdast mot den fattigaste delen av världens befolkning. I Niger, där närmare 45 procent av befolkningen lever under fattigdomsgränsen, märks detta i form av allt mer frekventa översvämningar, jorderodering och svåra torkperioder. I detta projekt kommer TREE AID att verka för att stärka ekosystem och för att förbättra levnadsvillkoren för befolkningen.

TREE AID kommer bland annat att återställa mark, öka ekosystemens motståndskraft mot klimatpåverkan samt förbättra rurala levnadsvillkor. Genom ett träningsprogram, där jordbrukare utbildas för att själva kunna vidareutbilda fler, lärs kunskaper ut inom vatten- och markbevarande, liksom trädplantering, skötsel och trädföryngringstekniker. Lokala plantskolor etableras som kommer leverera plantor för återplantering av ursprungliga trädarter i området.

Projektet stöttas med 3 200 000 kronor.


Detta kommer att hända i projektet

Kapacitetsstärkning av lokala markförvaltningskommittéer, träningsprogram för jordbrukare, plantering av träd för att återställa skadad och obrukbar mark samt stöd för kvinnor i att kunna driva lokala småföretag med försäljning av hållbara produkter.


Därför fick projektet stöd

Projektet är angeläget då det reducerar hot mot känsliga ekosystem, bidrar till att återställa dessa och samtidigt förbättrar levnadsvillkoren för lokalbefolkningen som lever under svåra förhållanden.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i januari 2022

För mer info: https://www.treeaid.org.uk