Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Att berätta om kulturarvsföremål med hjälp av ny teknik

Många av Sveriges drygt 2000 hembygdsföreningar har samlingar som är tillgängliga för allmänheten. Dessa består dock ofta av föremål som kan uppfattas som ”dammiga” och som inte talar till besökaren, såvida denne inte har förkunskaper eller en egen relation till föremålen. I de flesta fall är samlingarna äldre än 1950, och med åren blir det allt färre personer som besitter en djupare kunskap kring dessa föremål. Historier och relationer till kulturarvet riskerar därmed att försvinna.

För att denna stora kunskap ska föras vidare till nya generationer och nya grupper behöver den dokumenteras. I detta projekt tillvaratas hembygdsrörelsens berättelser och utvecklas och anpassas för olika medier och målgrupper.


Vad ska hända i projektet

Hembygdsföreningar i Skåne utbildas i att ta fram berättelser i form av text, ljud och bild och dessa tillgängliggörs via en digital utställning.


Därför fick projektet stöd

Genom att ta vara på kunskapen inom hembygdsrörelsen som är på väg att försvinna ges nya generationer möjlighet att på ett interaktivt sätt skapa en relation till svenskt kulturarv.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i oktober 2017 och avslutades i september 2019

För mer info: https://www.hembygd.se/skane