Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Att bevara och förmedla ett kulturarv

Vi lever i en visuell tid där vi hela tiden är omgivna av bilder som direkt eller indirekt formar oss som människor. Den bortgångna fotografen Lars Tunbjörk är en av vår tids största fotografer och skildrare av det svenska folkhemmets förändring. Med allvar och humor dokumenterade han samhälleliga förändringsprocesser innan de var uppenbara för de flesta. I detta projekt kommer allmänheten att få tillgång till Tunbjörks rika bildvärld med unika perspektiv på vår samtid och tillvaro.

En del av projektet är ett pedagogiskt program med fokus på att utveckla deltagarnas förmåga att kommunicera genom bilder. Det handlar inte om att ta bilder som Tunbjörk, utan att se och tolka tillvaron genom sina egna ögon. Ett urval av deltagarnas bilder kommer att samlas i en egen avslutande utställning.


Vad ska hända i projektet

Ta fram en metod för att bevara fotografiska livsverk, etablering av Lars Tunbjörk Center, produktion av vandringsutställning, samt pedagogiskt program och utställning med deltagarnas bilder.


Därför fick projektet stöd

Lars Tunbjörks konstnärskap är en bra utgångspunkt för att förstå, kritiskt granska och själv förmedla bilder – någonting som idag är viktigare än någonsin.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i oktober 2017 och avslutades i september 2019