Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

  • Foto: Markus Gårder

Att ha en röst – nationell satsning om att integrera amatörkörer i operan

Konserthusen runt om i landet har vanligtvis en homogen publik och opera anses fortfarande vara en svår konstform för många. Nya grepp behövs för att opera, liksom andra kulturuttryck, ska vara relevant i samtiden och tilltala en så bred publik som möjligt. I detta projekt verkar Folkoperans Vänner för att minska avståendet mellan opera som konstform och den breda allmänheten.

Utgångspunkten är en metod som tagits fram i ett tidigare projekt, där man involverade amatörkörer i operaföreställningar. Denna metod kommer att i detta projekt att spridas till konserthus och teatrar i hela landet. Målet är att involvera körer med repertoarer och röster utanför den svenska körtraditionen.


Vad ska hända i projektet

Föreställningar på scener och opera i andra former som till exempel flashmobs, där amatörkörer är delaktiga.


Därför fick projektet stöd

Med hjälp av körsång ökas delaktigheten i, och tillgängligheten till, konstformen opera och skapas möjlighet för en mängd olika röster och berättelser att höras på operascener runt om i landet.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i september 2017 och avslutades i februari 2019

För mer info: https://www.folkoperan.se/