Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Energi och Miljö – Undersökande journalistik

Risken för zoonotiska pandemier kommer inte att minska om klimatkrisen fortsätter hota den biologiska mångfalden och de vilda djurens levnadsutrymme. Viktiga aktörer i den kampen är jordens urbefolkning som utgör fem procent av all befolkning totalt, men som beräknas skydda 80 procent av planetens biologiska mångfald genom att bland annat motverka ekonomiskt motiverad avskogning och markövertag. Ett Ijus i mörkret under pandemin har varit att vi har sett en möjlig värld med mindre C02-uts1äpp och nu hörs röster om att ta tillvara på detta tillfälle att tänka nytt och satsa på en mer miljömedveten -så kallad grön ekonomi, när världen står inför ekonomisk nystart. När det gäller dessa frågor så spelar journalisters rapportering en stor roll för förståelsen och medvetenheten hos både allmänheten och beslutsfattare. Dessvärre har medierapportering kring dessa frågor inte varit tillräcklig, och i många länder där dessa frågor är aktuella så saknar journalister både praktisk kunskap och ekonomiska resurser.

I detta projekt vill Internews Europe ge stöd till journalister som rapporterar kring den ekonomiska återhämtningen efter pandemin via grön ekonomi och ursprungsbefolkningens betydelse för att skydda den biologiska mångfalden.

Projektet stöttas med 2 650 000 sek


Vad händer i projektet?

Genom digitala seminarier, kunskapshöjande workshops, utveckling av fritt tillgängliga webbaserade kurser samt genom vägledning och stöd så kommer projektet identifiera och tackla existerande kunskapsluckor och resursbrister som hindrar journalister att rapportera tillfredställande om fördelarna med att ställa om till grön ekonomi och ursprungsbefolkningens betydelse för den biologiska mångfalden i världen.


Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till att uppfylla Postkodstiftelsens stadgar om att ”verka för en bättre miljö”.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i september 2021 och avslutades i augusti 2023

För mer info: https://earthjournalism.net/