Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Elfehrest – An Open Source arkiv system

Innehåll som laddas upp på sociala medier och som strider mot de riktlinjer som finns tas ofta bort av de företag som driver tjänsterna. Detta görs utan förvarning och insyn vilket innebär att värdefull information som kan fälla förövarna i en rättsprocess går förlorat. För att innehållet ska kunna bevaras och vara användbart i rättsprocesser och domstolar så behöver materialet arkiveras och göras sökbart.

Mnemonic vill med detta projekt arkivera och göra det digitala materialet sökbart och tillgängligt för jurister, journalister och internationella rättsprocesser. Projektet därmed bidrar till ansvarsutkrävande och rättvisa.

Projektet stöttas med 2 100 000 kr.


Vad händer i projektet?

Organisationen kommer att färdigställa och lansera den kollaborativa plattformen Elfehrest, som gör innehåller i Mnemonics arkiv sökbar och kategoriserad.

Arbetet är uppdelat i tre faser:

  • – Öka säkerheten i arkivets tekniska infrastruktur för att minska att känslig data sprids.
  • – Utveckling av aktörsdatabas för journalister och åklagare för möjlighet att addera information.
  • – Lansering av Elfeherest samt träning av användare att samla in, dokumentera och verifiera digitalt bevismaterial med hjälp av tjänsten. Utbildningarna ges till partnerorganisationer och internationella aktörer.

Varför fick projektet stöd?

Ett minskat avstånd mellan lokala aktörer och internationella instanser gör dem delaktiga i ansvarsutkrävandet vilket leder till ett mer fredligt, jämlikt och inkluderande samhälle.


Projektets tidsstatus

82%

Projektet startade i september 2022 och avslutas i augusti 2024

För mer info: https://mnemonic.org/