Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

En digital plattform för att motverka fattigdom och klimatförändringar

80% av befolkningen i utvecklingsländer livnär sig på småskaligt jordbruk men över en tredjedel av den mark som används hotas av markförstöring. Utarmning av jord, ökenspridning, erosion och klimatförändringar leder till att brukbar mark försvinner. Detta försvårar småbönders möjlighet att livnära sig. Det är därför viktigt att återställa förstörd mark. Ett sätt att återställa marken är att plantera träd bland sina grödor. På så vis kan bönder binda näring i jorden, förhindra erosion och skapa skydd mot uttorkning. I detta projekt förbättrar World Resources Institute förutsättningarna för småbönder i Rwanda genom bland annat rådgivning och stöd att återställa sin mark.


Detta ska hända i projektet

Kartläggning av områden i Rwanda som drabbats av markförstöring, framtagande av åtgärdspaket, samt utveckling av en digital plattform i vilken bönder kan få stöd av experter och där allmänheten kan välja att bidra till bönders arbete.


Därför fick projektet stöd

Genom att skapa möjligheter att återställa förstörd mark och jord och förhindra ytterligare markförstöring förhindrar projektet fattigdom och hunger.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i november 2017 och avslutades i oktober 2019

För mer info: http://www.wri.org