Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Förebygga våld och kriminalitet på Jamaica genom idrott

Jamaica tillhör de mest våldsamma länderna i världen med höga nivåer av mord och våldsbrott. Kriminella gäng ligger bakom majoriteten av våldsbrotten och hundratals människor dödas varje år på grund av strider mellan olika gäng.Förekomsten av väpnat våld är ett hinder för utveckling. Barn som växer upp i dessa områden drabbas särskilt hårt då de riskerar att utsättas för olika typer av våld, trauma eller att självarekryteras till gäng, vilket kan leda till livslång kriminalitet och utsatthet.

Idrott är ett bevisat viktigt verktyg för att motverka våld och kriminalitet och har använts på så sätt runt om i världen. En särskilt framgångsrik metod har tagits fram av organisationen Fight for Peace International. Metoden togs fram i Rio de Janeiros våldsdrabbade favelor och har sedan dess implementerats av160 partners i 26 länder där den har skapat vägar ur kriminalitet ochbidragit till förbättrad framtidstro hos deltagande ungdomar.


Vad händer i projektet?

I den första delen kommer organisationen Fight for Peace erbjuda anpassade utbildningar, coaching och mentorskap till ungdomar som bor i marginaliserade och våldsdrabbade områden. I andra delen av projektet kommer organisationen utbilda idrottsförbund och idrottsorganisationer i Fight for Peace-metoden. I tredje delen av projektet kommer organisationen delta i regeringens nationella kommission för våldsförebyggande.


Varför fick projektet stöd?

Detta projekt bidrar till att uppfylla Postkodstiftelsens stadgar om att ge stöd till barn och vuxna i utsatta situationer eller katastrofer.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i januari 2021 och avslutades i december 2022

För mer info: https://fightforpeace.net