Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Forskningsbaserade mål för hållbara matsystem

Många av dagens mest akuta hälso- och miljöutmaningar är knutna till mat och matproduktion. Den globala produktionen och konsumtionen av mat står för så mycket som 30 % av världens utsläpp av växthusgaser, samtidigt som undernäring, fetma och kroniska livsstilssjukdomar på många ställen är växande hälsoproblem. För att hitta gemensamma lösningar på mat-, hälso- och miljöproblem krävs en helhetssyn och samarbete över gränser.

Inom projektet kommer EAT Foundation samarbeta med ett nätverk av städer från hela världen för att skapa matsystem som kan hålla medborgare friska och samtidigt reducera utsläpp av växthusgaser.

 

 


Detta ska hända i projektet 

Workshops och informationsutbyte där deltagande städer får stöd att sätta vetenskapsbaserade mål för ett hållbart matsystem, samt arbete för att utöka antalet städer i nätverket. Särskilt fokus kommer att ligga på städer i Asien och Stillahavsregionen.

 

 

 


Därför fick projektet stöd

Genom att arbeta för en omställning till hållbara matsystem, bidrar projektet till uppfyllandet av flertalet globala mål.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i januari 2019 och avslutades i juni 2020

För mer info: https://eatforum.org/