Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Försvara demokratin i Ungern och övriga Europa

Ungern har instiftat nya lagar som gör det svårare för bland andra oppositionspartier, journalister och ideella organisationer att verka och landet är nu det första EU-land som rankas som bara ”delvis fritt” av människorättsorganisationen Freedom House. Samtidigt ser auktoritära ledare på Ungern som ett föregångsland. I detta projekt vill Hungarian Helsinki Committee motverka de antidemokratiska vindar som blåser i Ungern och andra delar av Europa.

Projektet syftar till att bygga nätverk mellan förändringsledare som tillsammans kan slå larm när mänskliga rättigheter kränks. Projektet vill även nå ut till en bred allmänhet i Ungern med information om varför en välfungerande rättsstat behövs.

Projektet stöttas med 2 100 000 kr.

 

 


Detta kommer att hända i projektet

Rapporter om läget i Ungern tas fram, sprids och blir underlag för flera seminarier i såväl Ungern som övriga Europa. En digital kampanj tas fram och riktas till en bredare allmänhet och människorättsförsvarare ges rättslig hjälp.


Därför fick projektet stöd

Projektet bidrar till att motverka inskränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter och bidrar till att stärka aktörer som verkar för demokratiska världen, i Ungern och andra länder i Europa.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i december 2019 och avslutades i november 2021

För mer info: https://www.helsinki.hu/?fbclid=IwAR0EQ8czIYJ_rAcsFaLe2z5q5Pv3gZYwKw65_Nk6fGsxx7PA20p0dfmzKWw