Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Stöd till flyktingbarn i sydöstra Europa

Barn till migranter i Serbien, Kroatien och Nordmakedonien utsätts för våld och exploatering under sin resa norrut mot andra europeiska länder. Covid-19 har skapat ännu fler utmaningar för migrerande barn och ungdomar och de utsätts för svår stress och trauman, samtidigt som deras tillgång till utbildning och sociala tjänster är kraftigt begränsade.

I detta tvååriga initiativ stöttar Global Fund for Children (GFC) fyra civilsamhällesorganisationer i Kroatien, Nordmakedonien och Serbien som arbetar för att öka skyddet för migrerande barn, liksom för en ökad tolerans i transit- och mottagarländer. För att minska exploatering så arbetar GFC med att förbättra lokala tjänster, liksom med att stärka kontakterna mellan processens inblandade parter.

Projektet stöttas med 3 530 000 kr.


Vad händer i projektet?

Initiativet engagerar lokala organisationer för att säkerställa att migrerande barn och ungdomar kan leva säkert och med värdighet, bland annat genom att tillhandahålla juridisk hjälp,  psykosocialt stöd samt medicinsk vård. Ungdomarna ska också utbildas i sina rättigheter för att på så vis stärka deras röst och göra dem mer synliga.


Varför fick projektet stöd?

För att kunna uppfylla Agenda 2030 krävs ett speciellt fokus på de allra mest utsatta grupperna.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutades i oktober 2022

För mer info: https://globalfundforchildren.org