Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Hälsosamma och hållbara matsystem

Sättet som vi producerar och konsumerar mat har skapat många av världens mest akuta hälso- och miljöutmaningar. Fetma och kroniska livsstilssjukdomar är växande hälsoproblem i flera länder och livsmedelsindustrin är en stor bidragande faktor till världens utsläpp av växthusgaser. Allt fler människor få sin mat från livsmedelsbutikkedjor och därför har livsmedelsbutikkedjor en enorm möjlighet att påverka konsumenternas val av mat som bidrar positiv på både miljö och folkhälsa.  

Postkodstiftelsen vill i detta projekt tillsammans med Questionmark bidra till att livsmedelsbutikkedjor i Sverige och Storbritannien erbjuder ett mer miljövänligt och hälsosamt utbud av mat som möjliggör för konsumenterna att välja en hållbar och hälsosam kost. 

Postkodstiftelsen stöttar projektet med 2 755 000 kr.


Vad händer i projektet?

I den första delen kommer organisationen identifiera och kontakta relevanta organisationer i Sverige och Storbritannien som kan bidra till att ta fram och anpassa forskningsmetodiken till den lokala kontexten. I den andra delen kommer organisationen genomföra datainsamling av maten som erbjuds hos fyra livsmedelsbutikkedjor i respektive länder. I den avslutande delen kommer organisationen genomföra en kommunikationskampanj för att informera konsumenterna, beslutsfattare och allmänheten i brett om resultat och slutsatser.


Varför fick projektet stöd?

Detta projekt bidrar till att uppfylla Postkodstiftelsens stadgar om verka för en bättre miljö.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i mars 2021 och avslutades i december 2022

För mer info: https://www.thequestionmark.org