Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Kryosfären och att öka klimatambitionerna

Kryosfären är de is- och snötäckta delarna av jorden och de har en avgörande betydelse för människans förutsättningar till ett gott liv. Trots detta saknar de flesta kunskap om vilka som blir följderna om uppvärmningen inte begränsas till 1,5 grader. Vid högre temperaturer kommer områdena att börja smälta vilket kommer resultera i att havsnivåer höjs kraftigt, tillgången på dricksvatten kommer minska, permafrosten kommer tina och släppa ut stora mängder växthusgaser vilket i sin tur kommer accelerera klimatförändringarna ytterligare.

International Cryosphere Climate Initiative Europe (ICCI) vill i detta projekt öka kunskapen och förståelsen för kryosfärens roll i klimatsystemet i Kina och i Sverige.

Projektet stöttas med 2 380 000 kr.


Vad händer i projektet?

  • – Synliggöra forskning som görs om vikten av kryosfären under COP-möten
  • – Arrangera och delta på möten och konferenser för att öka kunskapen om krysosfären hos beslutsfattare.

Varför fick projektet stöd?

Att öka förståelsen för konsekvenserna av en förändrad kryosfär kan leda till kraftigare åtgärder för att minska klimatförändringarna vilket gynnar en bred allmänhet. Sverige har ambitiösa klimatplaner och engagerade forskare och civilsamhälle men kunskapen om kryosfärens roll är fortfarande låg varför ytterligare insatser behövs.


Projektets tidsstatus

43%

Projektet startade i juni 2023 och avslutas i december 2025

För mer info: http://www.iccinet.org/