Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Jozi Gold

Gruvindustrin är en av världens största och mest influensrika industrier. Ofta framhävs den som en väg ut ur fattigdom. Men det finns också en annan historia, som innefattar koloniala plundringar, utnyttjande av arbetskraft, kränkningar av mänskliga rättigheter och negativa konsekvenser för miljön. Johannesburg i Sydafrika har ensamt stått för upp mot en tredjedel av all guldproduktion någonsin. I detta projekt verkar Filmmakers Freedom of Speech & Impact för att med filmen Jozi Gold som verktyg öka medvetenheten kring gruvnäringens miljöpåverkan, samt sätta press på ansvariga parter, påverka finansiella aktörer till mer hållbara investeringar och inspirera allmänheten i Sverige till mer medvetna konsumentval.


Detta kommer att hända i projektet

Färdigställande, lansering och visningar av Jozi Gold i en mängd olika sammanhang över hela världen, framtagande av pedagogiskt material samt kommunikations- och påverkanskampanjer.


Därför fick projektet stöd

Våra val som konsumenter spelar roll, inte bara där vi är utan på andra platser i världen och det är därför viktigt att öka kunskapen om kopplingen mellan konsumtion och akuta miljöproblem.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i november 2018 och avslutades i oktober 2020