Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Keeping it real

Idag är sociala medier den huvudsakliga källan till nyhetsinhämtning för många unga människor. Nyhetsrapporteringen som florerar i sociala medier är dock inte alltid fullständig eller pålitlig. Den forskning som finns visar att många unga har svårt att bedöma sanningshalten i olika informationskällor. Därför är det av stor vikt att unga får träning i detta, men för att utforma sådana insatser effektivt behövs mer kunskaper kring hur unga människor, främst utanför västvärlden använder sociala medier.

I detta projekt kommer Free Press Unlimited att genomföra en jämförande studie av 13-åringars sociala medievanor i Mexiko, Sydafrika och Sverige. Dessutom kommer man att genomföra så kallade hackatons där personer i målgruppen själva får komma med konkreta idéer och förslag på verktyg för källkritik.


Detta kommer att hända i projektet

Fältstudie, hackatons samt framtagande och spridning av forskningsresultat om 13-åringars sociala medievanor.


Därför fick projektet stöd

I en allt mer digitaliserad värld, minskar hindren för att publicera och sprida falska nyheter och det är därför av största vikt att alla får förståelse för hur sanningshalten i nyheter kan bedömas, någonting som detta projekt bidrar till.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i september 2018 och avslutades i februari 2020

För mer info: https://www.freepressunlimited.org