Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Millas Mirakel, teater mot kränkningar och psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är utbredd bland ungdomar i Sverige idag. Det leder till en ökad risk för självskadebeteende och i värsta fall självmord. Det kan handla om kränkningar i skolan eller på nätet, eller hemförhållanden som skapar en utsatthet och känsla av att vara oönskad. Att prata om självmord och psykisk ohälsa är samtidigt tabu på många håll, vilket kan skapa en känsla av att vara ensam med sina upplevelser och tankar.

Det är därför viktigt att på olika sätt arbeta förebyggande och öppna upp för samtal kring hur man mår och har det. Arbetet i detta projekt utgår från föreställningen Millas Mirakel, som handlar om en mobbad tonårsflicka som har tappat livslusten men återfår den efter ett oväntat möte.


Vad ska hända i projektet

Turné på skolor i fyra län i Norrland samt informationsspridning om psykisk ohälsa till skolpersonal och elever.


Därför fick projektet stöd

Genom projektet uppmuntras ungdomar att reflektera kring psykisk ohälsa och att våga prata om svåra situationer de själva eller närstående kan befinna sig i, för att få hjälp och stöd.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i oktober 2017 och avslutades i december 2018

För mer info: http://moliereensemblen.com