Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Motverka straffriheten för privat sektor inom miljöområdet 

Rättsväsendet är en ofta förbisedd komponent vad gäller att tackla problem kopplat till klimatförändringar och miljöförstöring. Problemet är inte att det inte  finns lagar, utan att de inte används och efterlevs i tillräckligt stor utsträckning. Anledningarna till det är flera, till exempel brist på samarbete mellan olika nationella och internationella brottsbekämpande myndigheter och rättsväsenden.

I detta projekt verkar CCCA (Center for Climate Crime Analysis) för att motverka straffriheten för privat sektor inom miljöområdet, genom juridiskt hållbara undersökningar, drivna av ideella aktörer.

Projektet stöttas med 2 950 000 kronor.


Detta kommer att hända i projektet

Testa en ny modell, där ideella aktörer stärks och utbildas i att genomföra juridiskt hållbara lösningar, som sen kontrolleras och sprids av initiera juridiska åtal. Modellen kommer att testas på två konkreta fall i Peru och  i  Brasilien.

 

 


Därför fick projektet stöd

Klimatpåverkan måste begränsas för att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling, någonting som detta projekt bidrar till genom att tackla klimatförändringarna med det juridiska systemet som verktyg.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juni 2019 och avslutades i december 2021

För mer info: http://www.climatecrimeanalysis.org