Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Inkluderande utbildning för barn med intellektuella funktionsvariationer

Personer med intellektuella funktionsvariationer drabbas ofta av diskriminering och har inte samma tillgång till bland annat skola och utbildning. I Nepal saknar ungefär 80 procent av barn med intellektuella funktionsvariationer tillgång till utbildning vilket ofta leder till ett livslångt utanförskap.

Postkodstiftelsen vill i detta projekt tillsammans med MyRight skapa en modell för inkluderande skolmiljö och läroplan som är anpassad efter behoven hos barn med intellektuella funktionsvariationer för att öka målgruppens tillgång till utbildning och förbättra deras framtidsmöjligheter.

Postkodstiftelsen stöttar projektet med 1 980 000 kr.


Vad händer i projektet

Projektet består av tre delar: I den första delen kommer organisationen tillsammans med den lokala samarbetspartnern genomföra en informationsspridningskampanj och utbildningar riktade mot beslutsfattare och allmänheten. I den andra delen kommer två utvalda skolor få en intensivutbildning och stöd för att kunna skapa en modell för inkluderande skolmiljö och utbildning. I den tredje delen ska organisationen sprida information om modellen och genomföra en grundläggande utbildning med 10 andra skolor.


Varför fick projektet stöd

Detta projekt bidrar till att uppfylla Postkodstiftelsens stadgar om att ”verka för att säkerställa barns rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter.”


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i januari 2021 och avslutades i december 2022

För mer info: https://myright.se