Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

  • Foto: mySociety

Stärka tillgången till information i hela Europa

Tillgång till offentlig information är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Myndigheter och statliga institutioner behöver vara transparenta för att beslutsfattare och tjänstemän ska kunna hållas ansvariga för sina handlingar och beslut. I många europeiska länder sker det dock en tillbakagång där myndigheter och offentliga instanser blir alltmer slutna. Det här riskerar att skapa en grogrund för korruption och en ineffektiv, byråkratisk statsapparat.

I detta projekt vill mySociety bidra till ökad tillgång till offentlig information och därmed främja demokratin i Europa genom samverkan, kapacitetsbyggande och reform.

Projektet stöttas med 3 210 000 kronor.


Vad händer i projektet?

Inom projektet kommer mySociety, i samarbete med Open Knowledge Foundation Germany och Access Info Europe, stärka samverkan mellan de nationella organisationerna genom att bilda ett nätverk samt utöka möjligheterna för civilsamhällesaktörer – så som journalister, jurister och ideella organisationer – att använda plattformarna i utredningar, rättsfall och nyhetsrapporteringar.


Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till ett demokratiskt, fredligt och jämlikt Europa, i linje med Postkodstiftelsens prioriteringar för 2022.


Projektets tidsstatus

54%

Projektet startade i oktober 2022 och avslutas i september 2025

För mer info: https://www.mysociety.org/