Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Not a Single Story

Ett kulturliv som speglar människors olika bakgrunder har stor betydelse för att skapa en känsla av sammanhang och tillhörighet. Dagens svenska kulturliv återspeglar dock inte den mångfald av berättelser som finns i vårt samhälle. Internationella samarbeten kan spela en nyckelroll i att vidga perspektiven och föra in influenser från andra delar av världen. I detta projekt samarbetar Stiftelsen Wanås Utställningar i Sverige med The Nirox Foundation, ett kulturcenter i Sydafrika.  Projektet kommer att arrangera en utomhusutställning hos Nirox med svenska, sydafrikanska och internationella konstnärer.

Parallellt pågår ett pedagogiskt arbete för att skapa en positiv effekt för det omgivande samhället. Här kommer Nirox att ta del av Wanås långa erfarenhet av att jobba med barn och unga, för att kunna utveckla sitt arbete i det. Slutligen hämtas erfarenheter och praktiker hem till Sverige och två sydafrikanska konstnärer kommer då att verka under en längre period på Wanås.


Vad ska hända i projektet

Utbyte av erfarenheter mellan organisationerna Nirox och Wanås, samt utbyte mellan konstnärer från respektive land.


Därför fick projektet stöd

Genom ett internationellt samarbete mellan organisationer och individer, där man skapar och delar med sig av idéer och metoder, stärks både det svenska och sydafrikanska kulturlivet.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i november 2017 och avslutades i september 2019

För mer info: http://www.wanaskonst.se