Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Nya lösningar för att motverka klimatförändringar

Klimatförändringar som leder till höjda vattennivåer och extrema väderfenomen hör till de största utmaningarna för människan idag. Enligt FN är Filippinerna ett av de mest drabbade länderna och situationen beräknas bli värre under kommande år, 60 procent av befolkningen bor i kustsamhällen.

I detta projekt kommer Conservation International att verka för att öka Filippinernas resistens mot klimatförändringar genom att implementera nya klimatanpassningslösningar som kombinerar så kallad grå och grön infrastruktur. Grön infrastruktur är ett verktyg för att uppnå exempelvis positiva ekologiska effekter genom naturbaserade lösningar, medan grå infrastruktur står för det traditionella och används för att tillgodose specifika funktioner som exempelvis vattenavledning.

 

 


Detta kommer att hända i projektet

Implementering av lösningar som minskar påverkan av stormar i två kustsamhällen i Filippinerna, vilket utvärderas och justeras för att sedan implementeras i ytterligare samhällen. Lärdomar sammanställs i en guide som sprids till exempelvis beslutsfattare.

 

 

 


Därför fick projektet stöd

Extrema väderfenomen kommer att öka och det är därför av yttersta vikt att utveckla och testa nya innovativa lösningar.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i januari 2019 och avslutades i februari 2021

För mer info: https://www.conservation.org