Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Eliminera illegalt fiske genom transparens

Det olagliga, orapporterade och oreglerade fisket står för uppskattningsvis 20% av den totala globala fångsten och det är därmed av yttersta vikt att angripa problemet eftersom det utarmar fiskebestånden och förstör marina ekosystem. Trots vissa framsteg vad gäller övervakning och kontroll av fisket globalt kvarstår stora utmaningar då det olagliga, orapporterade och oreglerade fisket fortsätter att orsaka förödelse i havet. Det globala fisket understödjs av ett nätverk av företag som tillhandahåller tjänster till fiskeflottorna såsom reparationer och satellitutrustning. I dagsläget har illegala aktörer tillgång till denna service trots att det finns lagstiftning emot detta.

I detta projekt vill Fundacion Oceana arbeta för att aktörer som bedriver illegalt fiske berövas tillgång till nödvändiga tjänster vilket på sikt gör det omöjligt för dessa att fortsätta sin verksamhet.

Projektet stöttas med 2 000 000 kr.


Vad händer i projektet?

Upplysa företag om lagstiftningen och vad de kan göra för att stänga ute illegala aktörer. En guide utvecklas och företagen får tillgång till en webbsida med information om riskerna där de även kan dela vilka fartyg som de har nekat tjänster till. Kopplingar mellan företag och illegala aktörer undersöks och om sådana upptäcks konfrontera företagen med detta och följa upp deras agerande.


Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till de globala målen och minskar illegalt fiske.


Projektets tidsstatus

98%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i juni 2024

För mer info: https://europe.oceana.org/