Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

För ökad demokrati i Burma

Burma, som styrdes av militären fram till 2011, har under senare år påbörjat ett reformarbete och demokratiseringsprocess. Stora utmaningar kvarstår dock, bland annat med arbete för mänskliga rättigheter och yttrandefrihet. För att civilsamhällesaktörer och Burmas befolkning ska kunna utkräva ansvar och demokratisk förändring behövs tillgång till tillförlitlig och objektiv information, något som under lång tid varit en bristvara i Burma. I detta projekt verkar Svenska Burmakommittén för att öka tillgången på oberoende forskning och journalistik, samt skapa förutsättningar för medborgare att utkräva ansvar av beslutsfattare.


Detta kommer att hända i projektet

Framtagande av nyhetsartiklar, analyser och forskning om situationen i Burma, samt utbildning och mobilisering av lokalsamhällen för att inspirera till engagemang.


Därför fick projektet stöd

Genom att stärka oberoende forskning, media och civilsamhällesorganisationer, bidrar detta projekt till uppfyllandet av det globala målet om fredliga samhällen.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i april 2018 och avslutades i mars 2019