Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Ökad kännedom om rättigheter för samhällsförändring

Kenya har i modern tid skakats av etniskt våld och konflikter med dödlig utgång. Regionala orättvisor, vanmakt och brist på inflytande kan ge en bakgrund till konflikterna. I detta projekt vill InformAction sprida kunskap om de medborgerliga rättigheter som finns och aktivt främja demokratiska processer bland minoriteter och i gräsrotsrörelser.

Projektet stöttas med 1 085 000 kronor.


Detta kommer att hända i projektet 

Ett rörligt bildmaterial och en utbildning tas fram för att utbilda marginaliserade grupper i vilka rättigheter som finns och hur man kan organisera sig för att ta del av dem och driva på positiva förändringar.


Därför får projektet stöd

Genom att göra människor medvetna om sina rättigheter och ge dem verktyg för att ta del i demokratiska processer bidrar projektet till att stärka demokratin.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i november 2019 och avslutades i april 2021

För mer info: https://informaction.tv