Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Ökad säkerhet för hotade människorättsförsvarare i Europa

I auktoritära regimer utanför Europa har civilsamhällets oberoende och utrymme att verka, under en längre tid successivt krympts. Under senare år har denna negativa utveckling även spridits i Europa. EU:s Agency on Fundamental Rights har rapporterat om attacker mot civilsamhället i form av hot, hat och trakasserier, öppet fientliga uttalanden av offentliga tjänstemän och politiker, smutskastningskampanjer och juridiska och fysiska attacker. Attacker som oftast riktar sig mot människorättsförsvarare (MR-försvarare) och redan marginaliserade grupper. Hotbilden och säkerhetsläget för dessa har påtagligt förvärrats.

Med detta projekt så vill Front Line Defenders stärka skyddet, säkerheten och motståndskraften hos hotade och särskilt utsatta människorättsförsvarare för att de ska våga, orka och ges möjligheten att fortsätta sitt arbete.

Projektet stöttas med 2 240 000 kr.


Vad händer i projektet?

  • – En kartläggning av situationen i Europa av MR försvararnas situation genomförs. Fokus ligger på länder där demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter är mest hotade.
  • – Människorättsförsvarare erbjuds ett holistiskt skräddarsytt program som består av bland annat träning i riskbedömning, psykosocialt stöd och möjlighet till återhämtning.
  • – En undersökning av vilka stödmöjligheter som erbjuds via olika EU institutioner för MR försvarare genomförs.

Varför fick projektet stöd?

Det som sker i Europa påverkar även utvecklingen i Sverige. Ett starkt och fritt europeiskt civilsamhälle möjliggör inte bara att olika röster får bli hörda, utan också att den politiska makten granskas för att säkerställa medborgarnas demokratiska och mänskliga rättigheter.


Projektets tidsstatus

65%

Projektet startade i januari 2023 och avslutas i december 2024

För mer info: https://www.frontlinedefenders.org/en