Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Ökade rättigheter för hbtq-personer

70 länder i världen har fortfarande diskriminerande lagstiftning för hbtq-personer. I de länder där lagstiftningen har förbättrats och fördomarna minskat, har detta ofta föregåtts av arbete från civilsamhället, samt att frågorna synliggjorts och diskuterats i media. I detta projekt verkar Thomson Reuters Foundation för att bidra till att hbtq-personers rättigheter respekteras och avanceras. 

Detta kommer att ske genom utbildning av journalister och civilsamhällesrepresentanter i Ukraina, Libanon och Indien. Detta för att journalisterna i sin tur ska kunna rapportera om frågorna i högre utsträckning och för att civilsamhället ska bli bättre på att göra research, samt interagera med media och beslutsfattare.   

Projektet stöttas med 2 220 000 kronor. 


Detta kommer att hända i projektet 

Utbildningar, mentorskap, nätverk, artiklar och research.


Därför fick projektet stöd 

Hbtq-personer är en av de mest utsatta grupperna världen över. Att arbeta för att stärka rättigheterna för denna grupp, är därför av största vikt för att minska ojämlikhet.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juli 2019 och avslutades i april 2021

För mer info: https://www.trust.org