Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Rent vatten och sanitet till samhällen i Bolivia

Bristen på rent vatten och sanitet är ett problem med många allvarliga följder och effekter på det dagliga livet. Till exempel resulterar det i sjukdomar som hindrar barn från att gå i skolan och det begränsar också kvinnor från att arbeta eftersom de måste lägga mycket tid på att hämta vatten. I Bolivia saknar många fortfarande tillgång till rent vatten och sanitet. I detta projekt verkar Water for People för att sätta upp välfungerande vattensystem i två distrikt i Bolivia, där drygt en tredjedel saknar tillgång till vattenservice.


Detta kommer att hända i projektet

Uppstart av vatten- och sanitetskontor, framtagande av vattensystem, samt utbildning av lokalbefolkning.


Därför fick projektet stöd

Tillgång till rent vatten och sanitet är avgörande för goda levnadsvillkor.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i maj 2018 och avslutades i maj 2019